Cung Cấp Hệ Thống, Giải Pháp Toàn Diện Telecom

Công ty hàng đầu về triển khai dịch vụ VAS và hệ thống core cho nhà mạng Viettel, VinaPhone, Mobifone tại Việt Nam và trên thế giới.

Get Our Newsletter

Dịch Vụ VAS

Cung cấp và triển khai các dịch vụ VAS cho các nhà mạng Viettel, VinaPhone, Mobifone tại Việt Nam và trên thế giới như iSign, USSDHappy, SMSBusy, MyLove, MCA, CRBT,...

Platform Viễn Thông

Triển khai hệ thống core và tính cước như MPS, ChargingGW, MDM, IVRGW, PaymentGW....

Outsource

Outsource cho các đối tác trong và ngoài nước...