Our Services

  • Dịch Vụ VAS

    Cung cấp và triển khai các dịch vụ VAS cho các nhà mạng Viettel, VinaPhone, Mobifone tại Việt Nam và trên thế giới (Bitel, StarTelecom, Halotel, MyTel...) với các dịch vụ như iSign, USSDHappy, SMSBusy, MyLove, MCA, CRBT, IVR, SMS,...

  • Platform Viễn Thông

    Triển khai hệ thống core và tính cước như MPS, ChargingGW, MDM, IVRGW, PaymentGW...Phát triển fullstack viễn thống như SMS, SS7, SIGTRAN, IVR, SIP.. Giao tiếp với các tổng đài core của nhà mạng như HLR, SMSC, GGSN, SGSN,...Làm chủ công nghệ mới như BigData, AI, Chatbot, IVR,NLP, SpeechToText, TextToSpeech, Voice, Video...

  • Outsource

    Outsource cho các đối tác trong và ngoài nước....EVN, ViettinBank, Viettel, Switzerland, Australia...